Vuxendans


2024-09-05

Kl 19.15-20.15 Uppstartsdans. Vi friskar upp dansminnet, med danser vi dansat under våren. Hej

Kl.20.30-21.00 samdanser av olika slag
(inte så mycket utlärning)

Vill du testa?
Sänd ett mail till
sekreterare@naverluren.se

Visa hela kalendern